Juleskirennet 2023 - løyper og høydeprofiler mm

Postet av Nor, IL den 23. Des 2023

Se link med løyper og høydeprofiler til Juleskirennet 2023.

Det vil etterhvert legges ut mer informasjon på vår hjemmeside og iSonen. Startlister og resultatlister kommer også i de samme kanalene. Startlisten vil bli lagt ut først på dagen 2. juledag.

Løypeoversikt-og-løypekart-med-høydeprofil-2023.pdf
Juleskirennet 2023

Postet av Nor, IL den 23. Des 2023

Vedlagt er innbydelsen til Juleskirennet 2023.

Pr i dag kl. 11.00 23.desember er det strålende forhold i løypenettet vårt.

Velkommen til juleskirenn.

Juleskirennet 2023 - innbydelse.doc
Premieutdeling O-løp sesongen 2023

Postet av Nor, IL den 8. Nov 2023

Det inviteres til premieutdeling for orienteringssesongen 2023 onsdag 15. november kl. 19.00 i Nor-stuggu.

Vel møtt!

O-gruppa.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte 16.11.2023

Postet av Nor, IL den 2. Nov 2023

Innkalling til Ekstraordinært årsmøte i IL NOR 

Tid: 16.11.23 kl. 19.00

Sted: Meldal Barne- og ungdomsskole

 

 

Det kalles inn til Ekstraordinært årsmøte i de 6 idrettslagene, IL Nor, Meldal IL, Løkken IF, IL Dalguten, Meldal Håndballklubb og Meldal Fotballklubb, den 16.11.23 på Meldal Barne- og Ungdomsskole.

Styrene i idrettslagene ønsker å fremme en felles sak med spørsmål om sammenslåing av idrettslagene i tidligere Meldal kommune. Innstilling til vedtak er formulert likt i alle idrettslagene, og kan ikke endres/omformuleres etter forslag fra medlemmer (jf NIFs lov §2-19.4).

Saken og forarbeidet som er gjort i den forbindelse belyses grundig i skriftlig vedlegg til denne innkallelsen. Saksinformasjon gjøres også tilgjengelig i skriftlig versjon hos den enkelte klubb.

 For IL NOR legges sakspapirer ut i gangen på Coop Å.

Praktisk gjennomføring av de ekstraordinære årsmøtene

 

Alle idrettslagene vil holde ekstraordinære årsmøter samme kveld, den 16.11.23. Fordi mange har medlemskap i flere idrettslag, må man holde møtene til ulike tidspunkt gjennom kvelden, slik at alle som ønsker å benytte seg av sin stemmerett i alle lagene de er medlem i, får anledning til det. Det blir derfor nødvendig å gjennomføre møtene etter en forhåndsbestemt tidsplan:

 

Kl 17.30 – 18.00 Meldal Fotballklubb

Kl 18.00 – 18.30 Meldal Håndballklubb

Kl 18.30 – 19.00 Meldal IL

Kl 19.00 – 20.30 IL Nor og IL Dalguten (MBUS)

Kl 19.00 – 20.30 Løkken IF (Løkken Kulturhus)

 

IL Nor, IL Dalguten og Løkken IF må være ferdige med sine møter kl 20.30.

 

Gjennomføring av stemmeavgivningen velges av hvert enkelt lag, og det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte for at innstillingen til vedtak skal godkjennes.

 

For å være stemmeberettiget medlem må man ha fylt 15 år, vært medlem i minst 1 måned og ha betalt medlemskontingent.

 

Om innstillingen til vedtak godkjennes av mer enn et lag, vil det bli holdt et etableringsårsmøte med valg av midlertidig styre (interimstyre) ca kl 21.00 samme kveld.

 

Det vil bli kaffeservering og venteareal i skolens gymsal fra kl 18.00 til kveldens program er ferdig.

 

 

 

Mvh

Styret i IL NOR

Innstilling til vedtak i Ekstraordinært årsmøte.docx

Sammenslåingsplan idrettslagene i tidligere Meldal kommune.pdf

Vedlegg 3 Kostnader ved leie og drift av anlegg for idrettslagene i Meldal.pdf

Vedlegg 7 - 1 Sportslig plan Meldal Sportsklubb håndball.pdf

Vedlegg 7 - 2 Meldal sportsklubb Håndball.pptx

Vedlegg til sammenslåingsplan for idrettslagene i tidligere Meldal kommune.pdf