Skiavdelinga 2014/2015


Rolle Navn Adresse Telefon epost
Leder Knut Grut Grutaveien 38 910 09 802 kn.grut@loqal.no
Medlem Grete Sofie Østhus Kleva 7 934 39 578
Medlem Kjell Eithun Grutaveien 18 909 40 421
Medlem John Tore Syrstad Syrstadbakkan 3 917 19 164
Medlem Kristin Østhus Grutaveien 20 976 31 150
Medlem Bjarne Lund Skårgangen 35 911 65 549